Research and development

Lisaks oma põhitegevusalale on KODA Ehitus oma pikaajaliste teadmiste ja kogemuste baasilt panustamas innovatiivsetesse lahendustesse ja teadmistepõhise ehituse edendamisse. Erilise tähelepanu all on ressursside säästlik kasutamine, sh ehituse ja hoonete haldamise digitaliseerimine ning taastuvenergia rakendused.


Ehitussektoris vähendab hoonete rekonstrueerimine oluliselt hoone energiavajadust, kuid samas suureneb sundventilatsiooni, soojuspumpade, targakodulahenduste jms paigaldamisel hoone elektrivajadus. See on viinud vajaduseni leida uusi, innovaatilisi ja kõrge lisandväärtusega tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldaksid riigil liikuda seatud energiakulukusevähendamise ja kompenseerimismehhanismide kasutuselevõtu suunas.

KODA Ehitus OÜ üheks osaks teadus-arendussuuna edendamisel on projekt “Tagastusõhuga ventilatsioonisüsteemide energiatõhususe mudeli arendus”.

Projekti eesmärgiks on eeluuringu läbiviimine innovaatilise protsessi väljatöötamiseks, et tagada ressursisäästlikult olemasolevate ja uute hoonete parim sisekliima ning võimaldada „targa lahendusena“ kavandada ka uute või renoveeritavate hoonete sisekliima tagamise seadmete optimaalseimad lahendused, arvestades ventilatsioonisüsteemide käitlemisele kehtestatud uusi nõudeid. Projekti elluviimisele aitab 26 944.40 euroga kaasa EAS läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi arendusosaku toetuse.