Üldehitus

KODA Ehitus OÜ põhitegevusalaks on ehitamine. Lisaks pakume oma klientidele ka ehituse eriosade - ventilatsioon, automaatika, jahutus, küte ja VK süsteemid - projekteerimist, väljaehitust ja hooldust.

KODA Ehitus OÜ pakub ehitusteenuseid kolmel peamisel suunal:

  • Projekteerimis-ehitustöövõtt
  • Ehituse peatöövõtt
  • Ehituse projektijuhtimine

Projekteerimis-ehitustöövõtt

Projekteerimis-ehitustöövõtu puhul sõlmime kliendiga töövõtulepingu, milles on fikseeritud lepingu maksumus, ehitise valmimise tähtaeg ning kvaliteedinõuded. Projekteerimistööd teostatakse kliendi poolt koostatud lähteülesande alusel koos sinna juurde kuuluvate uuringute, kooskõlastuste ja ehitusloa hankimisega. Peale projektide valmimist ja ehitusloa saamist viiakse läbi ehitusprotsess, mille lõpus loovutatakse kliendile täitedokumentatsioon, viiakse läbi vajalikud koolitused ja hangitakse ehitisele kasutusluba.

Ehituse peatöövõtt

Ehituse peatöövõtu puhul sõlmime kliendiga töövõtulepingu, milles on fikseeritud lepingu maksumus, ehitise valmimise tähtaeg ning kvaliteedinõuded. Ehitusprotsess viiakse läbi kliendi poolt saadud projektide alusel, mille raames koostatakse vajalikud täpsustavad tööjoonised.

Ehituse projektijuhtimine

Ehituse projektijuhtimine on täisvastutusega ehitusteenus, mille raames lepitakse kliendiga kokku kindel protsent tööde ja teenuste maksumusest ning kogu protsess viiakse läbi ehituse peatöövõtule sarnastel tingimustel, kuid kliendile avatud arvetega.