Õigeaegne hooldus aitab säästa omaniku raha, vältimaks liigseid kulutusi seadmete ja süsteemide remondile. Kui ehitajad annavad reeglina enda paigaldatud süsteemidele kaheaastase garantii, mille alla süsteemide regulaarne hooldamine tavaliselt ei kuulu, siis enamik seadmete valmistajaid annavad oma seadmetele garantii eeldusega, et seadmetele teeb regulaarset hooldust vastava kvalifikatsiooniga personal. Seetõttu ongi kaasaegsete kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide puhul nende kestvuse tagamiseks eriti tähtis, et süsteemide hooldust ja järelvalvet teostaksid just oma ala spetsialistid. 

Koda Ehitus OÜ kvalifitseeritud hooldusmeeskond tegeleb nii enda ettevõtte poolt ehitatud kui ka teiste objektide seadmete ja süsteemide järelevalve, hoolduse ja remondiga. Alates 2022. aasta juulist tegutseb meie hooldusmeeskond samasse gruppi kuuluva FORUS HALDUS OÜ koosseisus.

Tänu meie objektide õigeaegsele hooldusele on alati garanteeritud seadmete töökorras olek ning pidev ülevaade süsteemide hetkeseisust.  Hooldame põhiliselt kütte, ventilatsiooni- ja jahutussüsteeme, kuid meilt on võimalik tellida ka terviklahendusi, mis sisaldab kõikide tehnosüsteemide hooldusele lisaks ka nõrkvoolusüsteemide hooldust ja elektrikäitu.

Kõik vajalikud kontaktid on leitavad SIIT.